Forma budynku najbardziej wpływa na koszty realizacji inwestycji. Budynek w zwartej formie taniej kosztuje. W programie TV „ Jeden z dziesięciu” padło pytanie: „ Pola figur prostokąta i kwadratu są takie same czy ich obwody są takie same?” Łatwo obliczyć ze odwód kwadratu jest najmniejszy w stosunku do obwodu jakiejkolwiek innej figury geometrycznej przy tych samych założeniach. Opierając się na obliczeniach matematycznych można udowodnić, że najmniej ścian zewnętrznych ma budynek w formie kopuły w stosunku do każdej innej bryły przestrzennej, porównując takie same wielkości kubatur.

Zatem koszt budynku zależy od jego formy. Natomiast kopuła najbardziej ze wszystkich kształtów wpływa na ekonomię budynku i to pod każdym względem. Potrzebuje najmniej wkładu robocizny w realizacje. Można ją wybudować z najmniejszej ilości materiałów. Na najmniejsze straty cieplne a wiec do jej ogrzania potrzebna jest najmniejsza ilość opału.

Ma jeszcze jedną właściwość, której nie ma żadna inna forma na świecie. Jeżeli wyciągniemy wnioski z kształtu naszej Ziemi, a ona jest podwójną kopułą a w jej środku zawsze jest dużo ciepła. Jak twierdzą znawcy tego zagadnienia wnętrze ziemi ma temp. około 9000 st Celsjusza. To znaczy, że w kopule powinno być też cieplej i to o kilka stopni. Najwłaściwiej jest to sprawdzić budując dom w kształcie kopuły. Kiedy już jest wykonany stan surowy jeszcze bez okien i drzwi wystarczy zmierzyć temperaturę w samym środku kopuły i na zewnątrz.

Materiały:

  • glina
  • słoma
  • paździerz konopny
  • wełna mineralna
  • styropian

Pokrycie zewnętrzne:

  • gont
  • papa
  • słoma
  • żywice