Firma Convertplast 7 jest autoryzowanym producentem ekologicznych, drewnianych konstrukcji domów kopułowych.  W swojej ofercie posiadamy konstrukcje o powierzchni 25 m2 i 35 m2, który budowa nie wymaga żadnych pozwoleń budowlanych. Cechami wyróżniającymi oferowane domy kopułowe od klasycznych konstrukcji architektonicznych jest wyjątkowo niska cena budowy oraz bardzo korzystna dla człowieka energetyka, wynikająca z jego kształtu.

Niska cena budowy tego typu konstrukcji wynika z faktu zastosowania tanich, nisko przetworzonych materiałów i o ok. 70% krótszego czasu budowy w porównaniu do budynków standardowych. Zastosowany kształt powoduje że oferowany dom gromadzi i kondensuje w swoim wnętrzu energię życia, która to energia wzmacnia żywe organizmy i uruchamia w nich naturalne procesy regeneracyjne.

Efekt ten dodatkowo można wzmocnić poprzez wykonanie ścian z użyciem gliny, która również posiada właściwość regeneracji żywych organizmów.