Domy kopułowe oparte na konstrukcji drewnianej mają taką przewagę nad innymi rozwiązaniami ponieważ jest bardzo mała ingerencja pośrednia w przetworzenie materiału bazowego i w ten sposób cały czas jesteśmy blisko natury a jak wiemy drzewo jest biologicznie nam tak bliskie jak koszula lniana ciału. Kopuła jako forma jest niebywale odporna na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne tj. huragany, trzęsienia ziemi, ulewy itd. Przykładem podobnego kształtu jest igloo gdzie na odkrytych przestrzeniach o skrajnych dla człowieka warunkach atmosferycznych daje optymalne możliwości zachowania życia.

Domy kopułowe wypełnione słomą wymieszaną z gliną dają bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła. Jak wiemy budownictwo słomiano gliniane daje niespotykany efekt w ochronie życia biologicznego ( bardzo dobre warunki bio-egzystencjonalne ). Klimat w obiekcie tak zbudowanym ma właściwości antyalergiczne i antyseptyczne, dodatkowo ściany tej konstrukcji wypuszczają wilgoć (oddychają) co jest jednym z najważniejszych czynników klimatycznych zdrowego mieszkania. Warunki panujące w takich domach bardzo dobrze wpływają na pracę intelektualną i ogólne samopoczucie, które jest wynikiem ciągłego regenerowania sił witalnych.

W innym przypadku ściany wykonane z paździerza konopnego mieszanego z gipsem są bardzo ekonomiczne zarówno pod względem finansowym jak i wydatku cieplnego. Wykonanie ścian z użyciem paździerza jest tak samo łatwe jak konstrukcje gliniano-słomiane a nawet ośmielam się twierdzić prostsze. Dodatkowo waga konstrukcji z paździerza jest niższa od konstrukcji słomiano-glinianej ale dokładne stwierdzenie tego faktu może nastąpić tylko w bezpośrednim porównaniu mas kompilowanych w trakcie tworzenia ze względu na możliwe różnice w jakości zastosowanej gliny.

Nie bez znaczenia jest również fakt że konstrukcje tego typu są bardzo dobrze oceniane przez radiestetów i osoby pracujące w obszarze duchowości. Wszystkie przytoczone wyżej fakty dowodzą, iż taki dom jest tani w realizacji, przyjazny rodzinie i środowisku (dom z duszą).